Hovedkontor i Palma

Vi er advokater, rådgivere og konsulenter som har spesialisert oss i boligspørsmål og kjøp og salg av eiendommer.

JURIDISK TJENESTERSELSKAP

BufeteFrau er ikke et vanlig kontor. Som firma for juridiske tjenester gir vi råd, forsvarer og representerer våre kunder i rettslige og utenomrettslige spørsmål. Men det som er det viktigste er at vi stiller til din tjeneste en menneskelig og teknisk infrastruktur som tilhører det juridiske avant-garde skiktet.

Resultatet viser seg alltid i optimale og konkrete løsninger i enhver global eller individuell posisjon, uavhengig av sakens størrelse. Vår profesjonalitet vokser med vår erfaring; vi tar alt fra enkle saker til komplekse prosjekter med samme ærlige engasjement og seriøsitet.

Tour Virtual

José Carlos Frau Greenfield

Advokat

Advokat i Advokatforeningen Illes Balears nº 3303

Advokaten som grunnla advokatkontoret Bufete Frau. Han har bak seg mer enn 20 års praksis i yrket, med spesialisering innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsrett, juridisk rådgivning i forbindelse med utlendingers investeringer, hvor han kombinerer sin juridiske kompetanse med sin interesse for forretningslivet, nye teknologier og havet. I tillegg snakker han engelsk, tysk og italiensk.

Alexandra Eckhardt

Advokat

Advokat i Advokatforeningen Illes Balears nº 6150

Den sist ankomne til advokatkontoret. Snakker tysk, engelsk og italiensk og har siden hun kom, under Jose Fraus veiledning, spesialisert seg innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsrett, i tillegg til internasjonal sivilrett. Hun har internasjonalt innstilt, noe som utfyller hennes profil som jurist og skribent.

Helen García

Ansvarlig

Personalsjef og ansvarlig for kunngjøring av dokumenter
Helen har arbeidet med Jose Frau helt siden begynnelsen. Hun deltar i hele prosessen i eiendomskjøpet fra forberedelse av dokumentene til selve kunngjøringen, alltid hjelpende og støttende. I tillegg tar hun hånd om alle prosesser mot kommunene eller eiendomsregisteret

Sonia Pons

Ansvarlig

Skatteavdeling

Grunnsteinen i skatteavdelingen, som forsikrer seg om at våre kunder oppfyller sine forpliktelser hvert kvartal og hvert år i forhold til skattemyndighetene. Hun vil også sørge for å se på enhver operasjon fra et skattemessig og kommersielt synspunkt, for på den måten sikre at alt gjøres på beste måte.

Barita Serra

Ansvarlig

Regnskapsavdelingen

Barita er en annen nøkkelperson i vår organisasjon. Alltid bestemt og effektiv tar hun ansvar for selskapets regnskap og hjelper til i administrasjonen av advokatkontoret Bufete Frau. Hun tar også hånd om det økonomiske aspektet i ulike saker og forbindelsen til bankene.

Lidia Jiménez Bimbo

Medarbeider

Fakturering

Med sin ordenssans er hun perfekt for å gjennomføre administrative oppgaver. Hun tar hånd om fakturering fra selskapet, kontroll av betalinger fra kunder og leverandører samt at hun, etter å ha avsluttet operasjoner, kontrollerer dokumentasjonen og kundemappene.

Carmen Peralta

Medarbeider

Regnskapsavdelingen

Hun er metodisk og effektiv og er ansvarlig for våre kunders regnskapsførsel, enten de er selvstendige næringsdrivende eller juridiske personer, så som håndteringen av skatter. Hun er ansvarlig for oppfølging etter salg, for på den måten å tilby en fullstendig tjeneste til våre kunder

Antonia Ripoll

Medarbeider

Regnskapsavdelingen

Antonia er et annet uerstattelig medlem av vår regnskapsavdeling. En energisk og kompetent medarbeider, som er av stor betydning for kontoret ved at hun yter våre kunder en kontinuerlig oppmerksomhet på kveldstid rundt administrative og regnskapsmessige saker.

Rocío Vélez

Medarbeider

Administrasjon

En ansvarlig og bestemt person som er en veldig viktig på kontoret. I tillegg til å utføre administrative oppgaver så er hun Jose Fraus personlige assistent, og er til enhver tid er forberedt på å organisere, planlegge og forenkle Joses daglige virke.

Juan Miguel García

Medarbeider

Budtjeneste
Hver dag reiser Juanmi rundt på Mallorca, hvor han besøker rådhus, registre, notarius, banker…for, på denne måten, å lette operasjonene. Om det er for å hente et kunngjort dokument eller for å betale noen avgifter så gjør han en grunnleggende jobb for kontoret.

Rafael Moyà

Vaktmester

Maintenance Service
Rafa er ansvarlig for å undersøke, kontrollere og utbedre selskapets installasjoner. Han er effektiv, pliktoppfyllende og engasjert og forsikrer seg om at alle kontorer er i beste stand for å kunne skape optimale arbeidsforhold for kunder og ansatte.

Bimbo

Ansvarlig

BIMBO er kjæledyret til Lidia og dermed også til hele advokatkontoret Bufete Frau. Hun er en et nydelig dyr, veldig spesiell og karakteristisk, og siden hun mangler pels så gir den et rent og annerledes inntrykk.

Hun er veldig følsom og lider voldsomt om hun må være hjemme alene. Derfor foreslo Jose Frau, som også er en dyrevenn, at Bimbo kunne komme på kontoret og bli en del av fellesskapet.

Bimbo har tilpasset seg til kontorets liv, er veldig ansvarlig og er glad for å kunne være en del av dette flotte teamet.

[contact-form-7 id=”3162″]

Hovedkontor i Palma

Fyll ut det følgende skjema dersom du ønsker å motta mer informasjon uten forpliktelse.