Familierett, arverett og regional lover for balearene.

Spesialister familierett, arverett og regional lover for balearene for mer enn 20 år

Internasjonal privatrett

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

Siden vi er spesialiserte på klienter som ikke er skattemessig bosatt i Spania, jobber vi daglig med forordninger for internasjonal privatrett som er relevant for hvert konkrete tilfelle.

De juridiske tjenester som tilbys innenfor dette området er:

 • Separasjon og skilsmisse (ved enighet eller tvist) og sivil annullering av ekteskap inngått etter spansk lov.
 • Krav på  barnebidrag, kompensasjoner og iverksettelse av domsavsigelse.
 • Prosess for endring av tidligere avtaler eller domsavsigelser.
 • Slektskapbånd og oppløsning av tilsvarende, såvel som rådgivning i alle typer krav ved spørsmål om farskap, morskap, foreldreansvar og bortfall, forlengning eller gjeninnstililng av sådant.
 • Registrert samboerskap og opphør
 • Økonomiske avtaler ved ekteskap, (sameie og oppgjør  eller oppløsing av tilsvarende)
 • Spørsmål om strafferettslige brudd som blant annet mislighold av betaling barnebidrag, brudd på retningslinjer avsagt ved dom, eller mishandling.
 • Arvskifte ( skifte av arv, anke av innsatte arvinger)
 • Skatterådgivning ved arv, gaver osv
 • Spesialprosesser om endring eller etablering av umyndighet, innsetting eller avsetting av formynder (formynder, overformynder, regionale myndigheter og rettslig forsvar)
 • Tillemping av internasjonal privtrett i samarbeid med utenlandske profesjonelle etc
 • Regionale lovspissfindigheter for Balearene (forskjellige typer bo-og leierettigheter etc)

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.