Commercial and Corporate Law. Bankruptcy Law

At Bufete Frau we have a specific department where our professionals will advise you on any subject related to Commercial and Company Law.

 • Advice to companies and self-employed people
 • Incorporation of companies and/or purchase and sale of shares
 • Amendments to the articles of association: capital increases, etc.
 • Corporate operations
 • Contractual assistance.
 • Liability of administrators and/or directors.
 • Contentious proceedings before the Commercial Courts.
 • Patents, trademarks and other property rights.

Likewise, our lawyers can advise you on all matters related to Bankruptcy Law.

 • Advice on pre-bankruptcy and liquidation phases.
 • Debt refinancing
 • Drafting of agreements with creditors
 • Defence of creditors’ rights
 • Investments in bankruptcy assets and liabilities
 • Recognition and enforcement of judgments

Fyll ut det følgende skjema dersom du ønsker å motta mer informasjon uten forpliktelse.

[contact-form-7 id=”3162″]

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.