Property Project Management

After years of practice in the professional real estate and construction sector, we have been consolidating our experience and training in Real Estate Project Management in order to offer integral services in the development of special projects and real estate promotions:

  • Legal advice at a global level: town planning, Land Property Registry, tax and administrative
  • Processing of licenses and certificates before the corresponding Administration.
  • Management of procedures before the Public Administration and before the Contentious-Administrative Courts.
  • Study of financing lines.
  • Hiring and supervision of the different agents involved in a work: Faculty Management, Engineers, interior designers, builders, subcontractors, etc., as well as coordination of work visits.
  • Negotiation and preparation of contracts with all parties
  • Control of costs and deviations of the items in the development of the work.
  • Study of the most efficient marketing of the homes through leading real estate agencies according to the type of product for the properties intended for sale.
  • Study and preparation of the necessary documentation in accordance with the Law on Building Regulations and the General Law for the Defence of Consumers and Users, such as, for example: building book, deeds of horizontal division, drafting of statutes and community regulations, certificate of habitability, etc.

Fyll ut det følgende skjema dersom du ønsker å motta mer informasjon uten forpliktelse.

[contact-form-7 id=”3162″]

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.