Fastighetsrätt mot konstruktion och stadsplanering

Specialister i fastighetsrätt mot konstruktion och stadsplanering över 20 års

Fastighetsrätt Specialist Advokat i Mallorca och Ibiza

Bufete Frau har en gedigen erfarenhet inom området fastighetsrätt, konstruktion och urbanism, och erbjuder rättslig och utomrättslig rådgivning till privatpersoner och företag

Vår erfarenhet bygger på ett stort antal rättsliga förfaranden i samband med fastighetsaffärer eller i behov av stadsplanering på Mallorca, oavsett föremålet inblandat (bland annat hem, tomter, mark, kontor, kommersiella lokaler och turistcentra).

Vi vet vikten av kontinuerlig uppföljning. Därför vägleder vi våra kunder i vart och ett av stegen under fastighetsprocessen: från förstudien av den rättsliga och urbana situation av fastigheten, genom förhandlingar och avtal eller finansiering och skatteplanering.

Inom fastighetssektorn erbjuder vi följande tjänster:

 • Planering, vägledning och guidning av den kommande fastighetsaffären (Köp/salg, uthyrning, utbyte, konstruktion och utveckling).
 • Förhandling och utarbetning av avtal vid fastighetsköp.
 • Fastighetsinvesteringar.
 • Rapporter och yttranden från arkitekter, värderingsmän och fastighetsombud från samarbetspartners.
 • Juridisk rådgivning om hypotekslån och annan finansiering.
 • Konsulttjänster och inrättande av institutioner och fastighetsbolag, promotionsbolag och byggbolag.
 • Rättsligt försvar – och, i förekommande fall, representation – administrativa, utomrättsliga och rättsliga förfaranden, i alla behörighetsorgan.
 • Rådgivning, utformning och genomförande av stadsplaneringsprojekt, ersättningsprojekt, omarronderingsprojekt och exproprieringar.
 • Råd om licensiering, byggrätt, kampanjer och konstruktion.
 • Opinionsbildning och råd i brottmål som rör brott mot markanvändning och compliancefrågor.

Fyll i formuläret med dina uppgifter om du vill ha mer information utan förpliktelser.

  Vår firma erbjuder rådgivning och vägledning till privatpersoner, fysiska och juridiska personer, inhämska eller utländska och speciellt till personer som inte är bosatta i spanien, när det gäller frågor som rör nationell och internationell beskattning.

  Bufete Frau har en gedigen erfarenhet inom området fastighetsrätt, konstruktion och urbanism, och erbjuder rättslig och utomrättslig rådgivning till privatpersoner och företag

  Även specialiserade på denna gren av lagen erbjuder vi en personaliserad juridisk rådgivning där vi alltid letar efter den bästa lösningen. Vi hanterar varje enskillt fall med största sekretess och aktsamhet för att våra kunder alltid ska känna sig trygga hos oss.

  I Bufete Frau har vi en särskild avdelning där våra yrkesverksamma kommer att ge dig råd om något ämne relaterat till offentlig, civil, omtvistad, maritima, kommersiell, arbetsrätt och bokföring.