Investments Advice and Property Business Management

As professionals with more than 25 years of practice in the Balearic Islands, we have worked on many business projects with international capital and with an extensive network, which allows us to offer our clients economic and legal advice on investments and real estate business opportunities (property, development, hotel sector, etc.):

  • Extensive experience and knowledge of commercial and real estate investments in the Balearic Islands.
  • Global analysis of transactions in a global context with special attention to their legal security: urban planning, tax and accounting, commercial, etc.
  • Negotiation and preparation of the LOI, contracts and the corresponding notarial deeds after tax analysis.
  • Implementation of strategies and business growth.
  • Technological development.

Vår firma erbjuder rådgivning och vägledning till privatpersoner, fysiska och juridiska personer, inhämska eller utländska och speciellt till personer som inte är bosatta i spanien, när det gäller frågor som rör nationell och internationell beskattning.

Bufete Frau har en gedigen erfarenhet inom området fastighetsrätt, konstruktion och urbanism, och erbjuder rättslig och utomrättslig rådgivning till privatpersoner och företag

Även specialiserade på denna gren av lagen erbjuder vi en personaliserad juridisk rådgivning där vi alltid letar efter den bästa lösningen. Vi hanterar varje enskillt fall med största sekretess och aktsamhet för att våra kunder alltid ska känna sig trygga hos oss.

I Bufete Frau har vi en särskild avdelning där våra yrkesverksamma kommer att ge dig råd om något ämne relaterat till offentlig, civil, omtvistad, maritima, kommersiell, arbetsrätt och bokföring.