Tourism Law: Hotels and tourist establishments

Lawyers specialized for more than 25 years in the tourism sector in the Balearic Islands and more specifically in the tourist figures developed and allowed by the Balearic sectorial legislation: agro-tourism, tourist apartments, inns, hotel establishments, rural hotel, inland hotel, inland tourism and commercialization of tourist stays in housing.

  • Tourism business advice and acquisition of assets after carrying out the corresponding Due Diligence
  • Contract negotiation: travel agency, hotel management, hotel lease, marketing, lease-back, etc.
  • Business and asset financing
  • Tax and commercial advice.

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.