Investments Advice and Property Business Management

As professionals with more than 25 years of practice in the Balearic Islands, we have worked on many business projects with international capital and with an extensive network, which allows us to offer our clients economic and legal advice on investments and real estate business opportunities (property, development, hotel sector, etc.):

  • Extensive experience and knowledge of commercial and real estate investments in the Balearic Islands.
  • Global analysis of transactions in a global context with special attention to their legal security: urban planning, tax and accounting, commercial, etc.
  • Negotiation and preparation of the LOI, contracts and the corresponding notarial deeds after tax analysis.
  • Implementation of strategies and business growth.
  • Technological development.

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.