Familjerätt, arvslagar och regionala lagar för balearerna

Specialister i familjerätt, arvslagar och regionala lagar för balearerna över 20 års

Även specialiserade på denna gren av lagen erbjuder vi en personaliserad juridisk rådgivning där vi alltid letar efter den bästa lösningen. Vi hanterar varje enskillt fall med största sekretess och aktsamhet för att våra kunder alltid ska känna sig trygga hos oss.

Eftersom vi är ett företag som specialiserat sig på kunder som inte är skattemässigt bosatta i Spanien arbetar vi dagligen med förordningen för internationell privaträtt som kan apliceras på det konkreta fallet.

De juridiska tjänster som vi erbjuder inom området är:

 • Spearation av parter och skillsmässa (i samförstånd eller tvist) och civil annullering av äktenskap ingånget enligt spansk lag.
 • Krav på barnbidrag, kompensation och verkställning av domar
 • Förälderansvar och/eller föräldraomsorg och besöksrätt
 • Process för att ändra tidigare avtal eller domsangivelser
 • Släktskap och frigörelse, samt råd om alla typer av krav eller åtgärder ifråga släktskap, faderskap, moderskap och föräldrarättighetsfrågor och upphörande, förlängning eller återställande av samma
 • Faktaföreningar (konstitution och upplösning)
 • Ekonomiska och äktenskapliga avtal (samägande och uppgörelse/upplösning av tillsvarande)
 • Frågor som kriminella obetalda pensioner, brott mot domar eller misshandel.
 • Arvsskifte (bearbetning av arv, testamenten …).
 • Skatterådgivning om arv, gåvor osv.
 • Specialprocesser om ändring eller etablering av omyndighet, insättning eller avsättning av förmyndare (förmynderskap, regionala myndigheter, rättsligt försvar).
 • Tillämpning av internationell privaträtt i samarbeten med utländska yrkesutövare, etc.
 • Regionala lagen för Balearerna (olika typer av bo- och hyresrättigheter, osv)

Vår firma erbjuder rådgivning och vägledning till privatpersoner, fysiska och juridiska personer, inhämska eller utländska och speciellt till personer som inte är bosatta i spanien, när det gäller frågor som rör nationell och internationell beskattning.

Bufete Frau har en gedigen erfarenhet inom området fastighetsrätt, konstruktion och urbanism, och erbjuder rättslig och utomrättslig rådgivning till privatpersoner och företag

Även specialiserade på denna gren av lagen erbjuder vi en personaliserad juridisk rådgivning där vi alltid letar efter den bästa lösningen. Vi hanterar varje enskillt fall med största sekretess och aktsamhet för att våra kunder alltid ska känna sig trygga hos oss.

I Bufete Frau har vi en särskild avdelning där våra yrkesverksamma kommer att ge dig råd om något ämne relaterat till offentlig, civil, omtvistad, maritima, kommersiell, arbetsrätt och bokföring.