Spesialiseringsområder

Offentlig rett

Ved enhver kontakt med den offentlige administrasjon vil Bufete Frau hjelpe deg med behandling og presentasjon.

 • Lisenser og offentlige godkjennelser
 • Behandling av administrative og juridiske ankesaker.
 • Økonomiske klagesaker – Administrative.
 • Bøter og sanksjoner – Administrative
 • Offentlige tvistesaker – Administrative.

Sivilrett

I Bufete Frau hjelper vi deg med å løse enhver daglig juridisk sak, og vi gir deg hjelp og løsninger ved sivile og strafferettslige rettsaker.

 • Normale prosesser, Utleggssaker-, Utøvende- og Spesielle prosesser.
 • Boligbelåning
 • Arvesaker, Testamenter.
 • Sivile ansvarsprosesser, ansvarsforhold og erstatninger.
 • Generelle kontrakter.
 • Ekteskap, separasjon, skillsmisse, bo-oppgjør som følge av opphør av ekteskap.

Tvister

Strategiske råd for å oppnå den beste løsningen i din sak.

 • Preventiv rådgivning for å unngå rettslige konflikter.
 • Representasjon i rettsaker og i rettsapparatet.

Arbeidsrett

Vi behandler enhver juridisk forespørsel angående dine ansatte.

 • • Kontrakter.
 • Lønnsbehandling.
 • Oppsigelser.
 • Forebygging av yrkesrisiko.
 • Prosesser i retten og Arbeidsdomstolen.
 • Invaliditet
 • Rapportering til Arbeidstilsynet.

Regnskap

Vi administrerer og behandler eksterne kontoer og gir regnskapstøtte og råd til våre kunder. Vi utarbeider skatter innen de fastsatte frister, og vi overvåker resultatene som ditt firma oppnår.

 • Planlegging av bedriftsskatter og MVA.
 • Bokføring.
 • Rsultatsframlegging.
 • Avviklinger.
 • Avslutninger av regnskap.

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

I Bufete Frau har vi en bestemt avdeling hvor våre fagfolk vil gi deg råd om ethvert emne relatert til offentlig, sivil, omstridt, maritim, kommersiell, arbeidsrett og regnskap.